سیم-مفتول

سیم مفتول
استاندارد: ISIRI(607) 01/05 IEC 502
ولتاژ اسمی : ۴۵۰/۷۵۰ V & 300/500 V
ساختمان :‌هادی از جنس مفتول مسی نرم
عایق: از جنس PVC
موارد مصرف: در محل های خشک برای سیم کشی داخلی و فرمان های الکتریکی.
از بکار بردن به طور مستقیم در زیر گچ خودداری شود.

Un Flexible Wire
Standard Voltage : ISIRI(607) 01/05 IEC 502
Rated Voltage: 450/750 V & 300/500 V
Construction : Annealed
Copper Conductor PVC Insution
Insulation : PVC Insulation
Application : In Dry , In Doors, In Electric
Panels & Devices
Direct Laying In Plaster In Not Permissible