کابل های افشان کیسه ای
استاندارد : ISIRI(607)52, IEC 227
ولتاژ اسمی : ۳۰۰/۳۰۰ v
ساختمان :هادی از جنس مس تابیده شده
با قابلیت انعطاف پذیری بالا
عایق : از جنس PVC
غلاف : از جنس PVC
موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد.
استفاده در دمای بالا مجاز نمی باشد.

Flexible Flat Cables
Standard: ISRI(607)52, IEC 227
Rate Voltage: 300/300 V
Construction :2 Condutors very
Find annealed copper wire
Insulation: PVC Insulation
Sheath White PVC
Application: For Connecting Portable Application Mechanical stresses Are low appliances Application for heating Appliances is not permissible