کابل افشان

استاندارد : ISIRI (607)53,71C
ولتاژ اسمی : ۳۰۰/۵۰۰V , 450/750 V
ساختمان : هادی از جنس مس به هم تابیده نرم
عایق : از جنس PVC
غلاف : از جنس PVC
موارد مصرف کابل افشان :در محل های خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی کابل افشان مورد استفاده قرار میگیرد.

Standard : ISIRI (607)53,71C
Rated Voltage : 300/500V , 450/750 V
Construction : 2,3,4 or 5 conductor
Conductor : Plain Anneled
PVC Insulation , PVC Sheath
Application: In damp & Dry rooms for medium mechanical stress