کابل کواکسیال RG
استاندار : RG Coaxial Cable
ساختمان : هادی از مفتول مسی
شیلد : مس یا آلیاژ مس بافته شده
عایق : فوم ژلی اتیلن سبک
غلاف : از جنس PVC
موارد مصرف : برای اتصال آنتن تلویزیون رنگی و ارسال سیگنال های رادیویی.

RG Coaxial Cable
Standar: RG Coaxial Cable
Shield: Braded copper or ccam
Insulation: Foam PE or PE
Sheathed : PVC
Application: Connection For Color TV
Antenna & General Purposes Transmission Of RF Signals