کابل های کولری
استاندارد : هادی ISIR 3084
سیم زیری :‌ ISIR 607 01,607 -05
ولتاژ اسمی ۳۰۰/۴۵۰ v
ساختمان : هادی از جنس مس تک رشته نرم شده
عایق از جنس : PVC در رنگ های مختلف
غلاف : از جنس PVC به رنگ سفید
موارد مصرف : برای نصب ثابت در داخل ساختمان های خشک هنگامی که احتمال صدمات مکانیکی ناچیز است.

Unflexible PVC Insulated & Sheathed
Standard : ISIRI 3048
Inner Wire : ISIRI 607 – ۰۱,۶۰۷-۰۵
Rated Voltage: 300/450 v
Construction:
Conductor : Annealed Copper Wire
Insulation : PVC Insulation
White PVC Sheath
Application : For Fixed Installing In Dry Indoors, Where (Mechanical damage) Is Not Expected