کابل‌های نصب ثابت

کابل با عایق ایکس ال پی ایی

کابل با عایق پی وی سی